logo button home
logo brandweer
Inloggen | Brandweergames | P2000 | Links | Disclaimer | Contact

 

Thermometer voor natuurbrandgevaar
24-05-2009

Vanaf 20 mei 2009 wordt er op de website van Brandweer Midden- en West-Brabant, www.brandweermwb.nl, een thermometer voor natuurbranden geplaatst. Deze thermometer geeft aan in welke fase de droogte van de natuur in Midden- en West-Brabant zich bevindt.

In de periode van maart tot en met september is er een verhoogde kans op natuurbranden. Er is minder regenval en de buitentemperatuur stijgt. Met de thermometer voor natuurbranden wil de Brandweer Midden- en West-Brabant het publiek informeren over de actuele droogtefase. De fasen worden met kleuren aangegeven. Bij het toenemen van het natuurbrandgevaar loopt de kleur op van groen naar rood. Er zijn vijf fasen te onderscheiden. Per fase gelden gedragsregels en praktische adviezen om het ontstaan van natuurbranden te voorkomen. Deze worden omschreven op de website.

Brand is een van de meest vernietigende natuurverschijnselen die we kennen, met name natuurbranden kunnen zich onder ongunstige omstandigheden ontwikkelen tot onbeheersbare branden waarbij grote stukken natuur verloren gaan. Er zijn verschillende manieren waarop een zogenaamde natuurbrand kan ontstaan. Denk daarbij aan onvoorzichtigheid van mensen, kwaadwillendheid door mensen, technische/mechanische oorzaken, omgevingsfactoren of natuurinvloeden. 70% van alle natuurbranden (bron: Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland) wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Met dit gegeven wil Brandweer Midden- en West-Brabant natuurbranden voorkomen door mensen extra te attenderen op de risico's en de effecten daarvan.

natuurbrandgevaar


Bron: Brandweer midden- en west-brabant
 

Terug

banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox