logo button home
logo brandweer
Inloggen | Brandweergames | P2000 | Links | Disclaimer | Contact

 

Einde gemeentelijke brandweer
09-02-2012


woensdag 8 februari 2012


8 februari, wetsvoorstel - Een regionale in plaats van een gemeentelijke brandweer. Er zijn veel vragen over dit voorstel van minister Opstelten (Veiligheid). Toch krijgt hij steun van een meerderheid. "Zo komt er een moderne en slagvaardige brandweer", aldus de minister.

Opstelten wil de gemeentelijke brandweertaken overhevelen naar de 25 veiligheidsregio's waarin verschillende diensten op het gebied van ordehandhaving, crisisbeheersing en hulpverlening samenwerken. "Feitelijk noodzakelijk en onontkoombaar", oordeelt CDA-woordvoerder Van Bochove. "Nuttig en noodzakelijk", zegt Elissen (PVV). Ook Hennis (VVD) is tevreden: "Betere brandweerzorg en een doelmatiger besteding van publieke middelen". Marcouch (PvdA) zet vraagtekens bij de schaalvergroting, maar stemt toch in met het voorstel: voortaan hoeft de brandweer niet meer bij de gemeentegrenzen te stoppen.

Vrijwilligers
Zal regionalisering de animo van brandweervrijwilligers niet verminderen?, vraagt Van der Staaij (SGP). Kooiman (SP) meent het antwoord te weten: brandweervrijwilligers zien de regionalisering niet zitten. "Mensen worden toch het liefst vrijwilliger in de eigen gemeenschap?" Ook Slob (ChristenUnie) en Dibi (GroenLinks) maken zich zorgen over het teloorgaan van de lokale binding. Die zorgen zijn niet nodig, zegt Opstelten, want de betrokkenheid van vrijwilligers bij de lokale brandweerpost blijft gewaarborgd.

IFV
Opstelten stelt ook voor om het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) samen te voegen tot het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Dat past volgens Van Bochove in het streven naar een slagvaardige en kleine overheid. Ook Slob gaat akkoord, als het nieuwe instituut maar niet te ver van de werkvloer komt te staan. De stem van de professional mag niet verloren gaan, beamen Berndsen (D66) en Elissen.

De Kamer stemt op 14 februari over het wetsvoorstel en de moties die bij dit debat zijn ingediend.

Bron: tweedekamer.nl

Aanvulling:
De brandweer van gemeente Woensdrecht is al op 1 januari 2010 overgegaan naar de veiligheidsregio midden en west Brabant. 

Terug

banner aed
banner natuurbrandgevaar
Banner denk vooruit
Banner ontruimen moet je oefenen
banner firefox